top of page

Tarieven 2024

Voor iedereen is er een basisvergoeding vanuit de zorgverzekeraar voor de begeleiding van de diëtist. Dieetbegeleiding valt onder het verplichte eigen risico in uw basisverzekering. Dieetbegeleiding uit de aanvullende verzekering wordt niet ingehouden op uw eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.

In 2024 zit er drie uur in de basisverzekering; dat zijn 4 tot 6 consulten, afhankelijk van uw persoonlijke traject en wat u met uw diëtist afspreekt. Mocht u meer consulten willen afnemen kan dit middels uw aanvullende verzekering of u kunt verder op factuur. 


We houden de volgende indeling aan wat betreft het aantal minuten per consult:

  • Intakegesprek ±40-45 minuten. Er wordt 60 minuten ingepland, waar we 15 minuten indirecte tijd gebruiken voor het samenstellen van uw dossier en het opbouwen van een dieetbehandelingsplan. Tot slot sturen we eventueel een rapportage naar uw huisarts, fysiotherapeut(e) of andere hulpverlener als u hiermee akkoord bent; 

  • Schriftelijk dieetadvies ±30 minuten;

  • Vervolgconsult lang ±20-25 minuten;

  • Vervolgconsult kort ±10 minuten.

Als diëtist bereiden wij het gesprek voor, hebben we een administratieve taak en vindt er regelmatig achteraf een extra taak plaats zoals een terugkoppeling naar de huisarts. Ook nemen wij na een gesprek de tijd om alle aantekeningen te verwerken en bereiden wij het spreekuur voor. 

De kosten bedragen gemiddeld €19,25 per 15 minuten, ofwel €78,00 per 60 minuten.

Dit verschilt per zorgverzekeraar; zij hanteren allen een persoonlijk tarief wat er per uur wordt gerekend. 

Praktische info

Heb ik een verwijzing nodig?

U heeft geen verwijzing nodig. Wel kan het zo zijn dat we hierom vragen als het contact met uw huisarts belangrijk is voor uw begeleiding. Mocht er sprake zijn van een huisbezoek is er wel een verwijzing nodig van uw huisarts of verwijzer. 


We hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars, en declareren direct bij hen. Ook zonder verwijzing kan de vergoeding via de zorgverzekeraar lopen. De diëtist is namelijk direct toegankelijk. Zonder verwijzing voeren wij een screening uit, waarna we met u afstemmen of u bij ons onder begeleiding komt.

Hoe werkt het met de ketenzorg?

Als uw huisarts is aangesloten bij ketenzorg via Rijnmond Dokters of COHAESIE, kunt u bij ons terecht met een verwijzing van uw huisarts. De consulten worden dan vergoed vanuit de ketenzorg. Dit gaat niet van het eigen risico af.

Kan ik ook zelf betalen? 

U kunt ook gebruik maken van een factuur die u zelf betaald, mocht u geen gebruik willen of kunnen maken van de vergoeding die de zorgverzekeraar aanbiedt. 

De kosten voor een intake bedraagt €84 euro, inclusief voorbereiding en uitwerkingstijd

bottom of page